Kontinentene beveger seg

I 1912 så tyskeren Alfred Wegeners på verdenskartet.

Han så at kontinentene (verdensdelene) passet sammen som et puslespill.

Se på kartet over. Kan du de det også?

Så Alfred laget en teori om at for eksempel Afrika og Sør-Amerika tidligere ha hengt sammen, noe som ville forklare at kystlinjene passet sammen.

Alfred hadde ikke helt rett i forklaringen på hvordan de tektoniske platene beveget seg.


I dag vet vi at de kontinentale landområdene er overflaten av tykke stive plater som går litt ned i mantelen.

Mantelen er laget under jordskorpa. Mantelen består av magma.

Det er altså plater som består av både kontinent og havområder som beveger seg i forhold til hverandre, og ikke bare kontinenter.

For 240 millioner år siden var alle kontinentene samlet i et superkontinent som vi kaller PANGEA.


Filmen under viser først hvordan platene beveget seg tilbake til Pangea.

Og så hvordan de delte seg etter Pangea frem til i dag.

Så får vi se hvordan forskerne tror verden vil se ut om 250 millioner år.

Forskerne tror at om 250 millioner år vil vi igjen være et stort kontinent.

Hefte om hvordan bergartene blir til.