Georgs magiske medisin
  • Trykk på lydfilene , en av gangen.  

  • Spørsmålene til hvert kapittel ligger foran filene som hører til .

  • Hør godt etter, du finner svarene i lydfilene. 

  • Noen av kapitlene er så korte at de ble slått sammen
Spørsmål til kapittel 1 Advarsel Spørsmål til kapittel 7 Kapittel 7A
Kapittel 1A Kapittel 7B
Kapittel 1B Spørsmål til kapittel 8 Kapittel 8
Spørsmål til kapittel 2 og 3 Kapittel 2 Spørsmål til kapittel 9 og 10 Kapittel 9
Kapittel 3 Kapittel 10
Spørsmål til kapittel 4 Kapittel 4A Spørsmål til kapittel 11 Kapittel 11
Kapittel 4B Spørsmål til kapittel 12 og 13 Kapittel 12
Spørsmål til kapittel 5 og 6 Kapittel 5 Kapittel 13
Kapittel 6 Spørsmål til kapittel 14 og 15 Kapittel 14
  Kapittel 15