Enkel og dobbel konsonant
1. Enkel og dobbel konsonant 

Dobbeltkonsonant har vi når vi skriver to like konsonanter rett etter hverandre. Ord med dobbeltkonsonant har kort vokallyd foran seg.

2. Vokaler og konsonanter  

Bokstavene/lydene a, e, i, o, u, y, æ, ø og å kaller vi vokaler. De andre bokstavene/lydene er konsonanter. 

Kort vokal 

I et ord med dobbel konsonant er vokalen alltid kort. Vi kan kalle slike ord for sprett-ord. I ordet hoppe er o-en kort. 

  Lang vokal 

Ord med enkel konsonant kan vi kalle dra-ord. Slike ord har lang (normal) vokallyd. 

Eksempler:   Eksempler:

bakke 

penn 

masse 

nytte 

lukke 

Sprett-ord
Her kan du høre ordene opplest 

 

bake 

pen 

mase 

nyte 

luke 

Dra-ord
Her kan du høre ordene opplest 

Unntak  

Noen småord følger ikke reglene ovenfor. 
Eksempler: 


hun, han, hos, men, nok, skal, til, vil, den, dem